२०२२-०२-२८

भाषिक गुलामीची परमावधी

मराठी अनुवाद करणे हे तर रोजचे घावन घाटलं. मात्र ह्याचा अनुवाद करावा लागेल असे स्वप्नातही ना वाटलं!


ऐक माझ्या सोन्या बाळा, केव्हाच झाली सकाळ
निर्वाणीची सुचना आता, अंथरुणातून उगव

छानपैकी दात घास, चमकव तुझे दात
हसण्यावारी नेऊ नकोस, हितच आहे त्यात

गरमगरम दूध केलंय, घालून हळद साखर
हाताने तू विटा फोडशील, हे प्यायलास तर

एक पेला दोनदा प्यायलास, तर जीवनसत्त्व भरपूर
होशील धोनी तूही आणि मग धावांना येईल पूर

गणिताच्या गुरूजींना विचार सार्या शंका
मधल्या सुट्टीत पाठ कर मराठीच्या कविता

शाळा सुटल्यावर संध्याकाळी घरी ये लवकर
येता येता वाटेतच पाठ कर वाक्प्रचार

आजोबांच्या वाढदिवसाचे रात्री आहे जेवण
अशा भवतालातच होते मुलांचे संगोपन

मराठीची शिकवणीही लावू तुला खास
दैनिकांत शोधलं खूप पण लागला नाही माग

मूळ कवीः मुरारी देशपांडे ९८२२०८२४९७

मराठी अनुवादः नरेंद्र गोळे २०२००२२८२०२२-०२-२१

स्तोत्रानुवाद-१०: एकात्मता मंत्र

वृत्तः इंद्रवज्रा (अक्षरे-११)
मराठी अनुवादः नरेंद्र गोळे २०२२०२२१

 

यं वैदिका मन्त्रदृशः पुराणा
इन्द्रं यमं मातरिश्वानमाहुः
वेदान्तिनोऽनिर्वचनीयमेकं
यं ब्रह्मशब्देन विनिर्दिशन्ति

इंद्रा यमा मातरिश्वापरी जे
ज्या देवता बोलत मंत्रद्रष्टे
वेदान्तियांना नच वर्णवे जो
ब्रह्मा जया बोलत कौतुके ते

शैवा यमीशं शिव इत्यवोचन्‌
यंवैष्णवा विष्णुरिति स्तुवन्ति
बुद्धस्तथाऽर्हन्निति बौद्धजैनाः
सत्‌-श्री-अकालेति च सिक्खसन्तः

ज्याला शिवा बोलत शैव लोक
विष्णू जया वैष्णव बोलतात
अर्हन्न जैनांस बौद्धांस बुद्ध
सत्श्रीअकाला म्हणतात शीख

शास्तेति केचित्‌ प्रकृतिः कुमारः
स्वामीति मातेति पितेति भक्त्याः
यं प्रार्थयन्ते जगदीशितारं
स एक एव प्रभुरद्वितीयः

शास्ता कुणी प्रकृति वा कुमार
मातापिता मालकतुल्य भावे
ज्या प्रार्थिती, जो जगतास त्राता
तो एकची देव न तुल्य कोण

ॐ शान्तिः शान्तिः शान्तिः॥

अर्थ

प्राचीन काळचे मंत्रदृष्टी असलेले ऋषी ज्याला इंद्र, यम, मातरिश्वन् आदी वैदिक देवता (वैदिका) म्हणून संबोधतात, ज्या एका अवर्णनीय अद्वितीयाला वेदांती लोक ब्रह्मा म्हणून उल्लेखतात, शैव ज्याची शंकर म्हणून आणि वैष्णव ज्याची विष्णू म्हणून स्तुती करतात, बौद्ध आणि जैन ज्याला बुद्ध आणि अर्हन्न म्हणतात, त्याचप्रमाणे शीख ज्याला सत् श्री अकाल म्हणून संबोधतात, ज्या जगत्रात्याला कोणी शास्ता, कोणी प्रकृती, कोणी कुमारस्वामी, कोणी माता, कोणी पिता मानून भक्तिपूर्वक प्रार्थना करतात, तो अद्वितीय ईश्वर एकच आहे.