२०१२-०८-२८

प्रकाशतंतूअक्र
Optical Fiber
प्रकाशतंतूAn optical fiber is a flexible, transparent fiber made of a pure glass (silica) not much wider than a human hair.
प्रकाशतंतू हा शुद्ध काचेचा (वालुका-स्फटिकाचा*) बनवलेला लवचिक, पारदर्शक, मनुष्याच्या केसाहून फारसा जाड नसलेल्या आकाराचा धागा असतो.

It functions as a waveguide, or light pipe, to transmit light between the two ends of the fiber.
तो लहर-मार्गदर्शक किंवा प्रकाश-नलिका म्हणून, धाग्याच्या दोन टोकांदरम्यान प्रकाश पारेषित करण्याचे कार्य करत असतो.

The field of applied science and engineering concerned with the design and application of optical fibers is known as fiber optics.
प्रकाशतंतूंच्या अभिकल्पन आणि उपायोजनाशी संबंधित उपायोजित विज्ञान आणि अभियांत्रिकी संबंधित क्षेत्रास प्रकाशतंतूशास्त्र म्हणून ओळखले जाते.

Optical fibers are widely used in fiber-optic communications, which permits transmission over longer distances and at higher bandwidths (data rates) than other forms of communication.
प्रकाशतंतूंचा उपयोग प्रकाशारोही संदेशवहनात विस्तृत प्रमाणात केला जातो, त्यांचेमुळे इतर संदेशवहन स्वरूपांचे मानाने दीर्घ पल्ल्याचे अंतर आणि अधिकतर कंप्रता-पल्ला-रुंदी (विदा दर) प्राप्त होऊ शकते.

Fibers are used instead of metal wires because signals travel along them with less loss and are also immune to electromagnetic interference.
धात्विक तारांऐवजी प्रकाशतंतूं वापरले जातात कारण त्यांचेवर संकेत थोडाच र्‍हास होऊन प्रवास करू शकतात आणि विद्युत्‌-चुंबकीय व्यवधानांपासून अबाधित राहतात.

Fibers are also used for illumination and are wrapped in bundles so they can be used to carry images, thus allowing viewing in tight spaces.
प्रकाशतंतू उजेडाकरताही वापरले जातात आणि मोळ्यांमध्ये बंदिस्त केले जातात जेणेकरून ते दृश्ये वाहून नेऊ शकतात आणि कमी जागेत त्यांचे दर्शन होऊ शकते.

Specially designed fibers are used for a variety of other applications, including sensors and fiber lasers.

LASER – Light Amplification by Simulated Emmission of Radiation.
विशेषकरून अभिकल्पित प्रकाशतंतू, विविध इतर उपायोजनांकरताही वापरले जातात, ज्यात संवेदन आणि लेझर यांचा समावेश होत असतो. 

लेझर
- उत्तेजित-प्रारण-उत्सर्जनाद्वारे केलेले प्रकाश-वर्धन.

*          म्हणजेच सिलिकॉन प्राणिलाचा ऊर्फ सिलिकाचा